Przypomnienie o terminie rozprawy

Wszystkim zainteresowanym przypominamy, że w dniu 28 stycznia 2014r. odbędzie się kolejna rozprawa karna Ewy M.

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, sala B-138, godz. 12.00. Sygnatura akt: XIV K 586/13/S

Podczas rozprawy dotyczącej licznych fałszerstw dokumentów o jakie oskarżona jest Ewa M. zeznawać będą kolejni świadkowie.

Ewa M. nadal rości sobie prawo do używania funkcji prezesa Galicyjskiej Szkoły Zdrowia pomimo faktu zakończenia kadencji oraz braku ważnie przeprowadzonych powtórnych wyborów.

Wszystkie obecnie prowadzone sprawy sądowe są zawieszone z powodu braku zarządu Stowarzyszenia zdolnego do działań prawnych. Potwierdził to prawomocnie między innymi Sąd Apelacyjny w Krakowie.

Kolejna rozprawa zapowiedziana jest na 3 marca 2014r.

Ewa M. nie przyznaje się do zarzucanych jej czynów, oskarżając równocześnie prokuratora, świadków oraz Sąd o spisek przeciwko jej osobie.

POZOSTAWIAMY TO BEZ KOMENTARZA, współczując równocześnie p. Ewie i jej synowi Mariuszowi M.

 

Terminy kolejnych rozpraw karnych Ewy M. – GSzZ

Jak informowaliśmy w poprzednim wpisie, w dniu 7 stycznia 2014 odbyła się czwarta już rozprawa karna Ewy M. z – byłej prezes Stowarzyszenia Galicyjska Szkoła Zdrowia – GSzZ.

Oskarżona po raz kolejny nie pojawiła się na sali rozpraw – unikając konfrontacji z wezwanymi na rozprawę świadkami.

W dniu 7.01.2014 wezwanych zostało 4 świadków. Trzech z nich potwierdziło jednoznacznie fakty przedstawione w akcie oskarżenia tj. brak przeprowadzania jakichkolwiek zebrań walnych stowarzyszenia oraz fałszowanie podpisów na listach obecności. Kluczowymi jak do tej pory były zeznania byłego członka komisji rewizyjnej – który potwierdził brak autentyczności swoich podpisów na składanych przez Ewę M. do Sądu Rejestrowego  dokumentach. Potwierdził tym samym fałszerstwo jakiego dopuściła się była prezes GsZZ Ewa M.

Syn Ewy M. – Mariusz M. były członek zarządu Stowarzyszenia – (nadal jednak ujawniony w KRS 179713) – odmówił składania zeznań z uwagi na więzy rodzinne.

Ewa M. – mama i Mariusz M. – syn  byli członkami zarządu Galicyjskiej Szkoły Zdrowia  w okresie popełniania fałszerstw jakie zarzuca Ewie M. krakowska prokuratura rejonowa. Na składanych do KRS dokumentach równie często jak podpisy Ewy M.  widnieją również podpisy jej syna.

Sąd Rejonowy w powyższej sprawie wyznaczył kolejne terminy rozpraw:

- 28 styczeń 2014, godz. 12.00, sala B-138

- 3 marzec 2014, godz. 13.00, sala B-030

Sprawa karna z uwagi na liczbę rozpraw i ilość świadków jest poważna i rozwojowa.

Ewa M. w ramach prowadzonej obecnie działalności bezpodstawnie oskarża byłych członków i oraz osoby współpracujące z GSzZ. Co więcej ŻADNE z oskarżeń nie ma potwierdzenia w faktach, dokumentach i rzeczywistości a ich podstawą jest wybujała wyobraźnia byłej p. prezes. Równocześnie Ewa M. kreuje się w mediach jako osoba pokrzywdzona przez Sądy oraz inne organy administracji publicznej.

Przestrzegamy wszystkich internautów przed kontaktem z Ewą M. – kontakt taki może bowiem skutkować późniejszym piętnowaniem, kierowaniem do sądów bezpodstawnych pozwów  oraz licznymi negatywnymi konsekwencjami prawnymi.

Zainteresowanych informacjami na temat dotychczasowej działalności Ewy M. prosimy o kontakt: pomoc@gszz.eu

  stop_gszz_ewa_M

Ps. Równocześnie zwracamy uwagę, iż szanujemy stosowaną w prawie zasadę domniemania niewinności według której każda osoba jest niewinna wobec przedstawianych jej zarzutów, dopóki wina nie zostanie jej udowodniona. Nie przesądzamy zatem o ewentualnej winie oskarżonej Ewy M. ze Stowarzyszenia GSzZ.

Kolejna rozprawa Ewy M. już 7 stycznia 2014r.

Była prezes Stowarzyszenia Galicyjska Szkoła Zdrowia Ewa M. po raz kolejny stanie jako oskarżona przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia już 7 stycznia 2014.

Przypominamy, że dotychczas miały miejsce już 3 rozprawy Ewy M.

Sąd Rejonowy Kraków – Śródmieście Wydział XIV Karny
Sygnatura akt: XIV K 586/13/S

  1. Poniedziałek, 30.09.13 – godz. 10.00 sala B030
  2. Wtorek, 5.11.2013 godz. 10.00 sala B138
  3. Wtorek, 7.12.2013 godz. 11.00 sala B138

Akt oskarżenia Ewy M. związany jest z jej działalnością jako prezesa w Stowarzyszeniu Galicyjska Szkoła Zdrowia, w tym fałszowania dokumentów i posługiwania się tymi dokumentami oraz wyłudzeniem poświadczenia nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego.

W sprawie przesłuchany został już pierwszy świadek.

Ewie M. został przydzielona pomoc prawna w formie obrońcy z urzędu.

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie

stop_gszz_ewa_M Ps. Równocześnie zwracamy uwagę, iż szanujemy stosowaną w prawie zasadę domniemania niewinności według której każda osoba jest niewinna wobec przedstawianych jej zarzutów, dopóki wina nie zostanie jej udowodniona. Nie przesądzamy zatem o ewentualnej winie oskarżonej Ewy M. ze Stowarzyszenia GSzZ.

Początek procesu Ewy M. – Byłej prezes GSzZ – Galicyjska Szkoła Zdrowia

W dniu 30 września 2013 rozpoczął się długo wyczekiwany proces byłej prezes Stowarzyszenia Galicyjska Szkoła Zdrowia. Na sali rozpraw poza oskarżoną pojawili się też byli współpracownicy Stowarzyszenia oszukani i pomawiani do dnia dzisiejszego przez Ewę M.

Z uwagi na brak obrońcy reprezentującego oskarżoną oraz konieczność wyznaczenia nowego obrońcy, rozprawa została odroczona do dnia 5 listopada 2013, do godz. 10.00.

Akt oskarżenia obejmuje art. 270 kk oraz 272 kk.

Poniżej publikujemy skan PUBLICZNIE DOSTĘPNEJ WOKANDY SĄDOWEJ:

(kliknij obrazek aby zobaczyć go w pełnej rozdzielczości)

wokanda_gszz_galicyjska szkola zdrowia

Była prezes GSzZ – Ewa M. już jako oskarżona

Do Sądu Rejonowego Kraków Śródmieście wpłynął akt oskarżenia przeciwko Ewie M – Byłej prezes Stowarzyszenia Galicyjska Szkoła Zdrowia.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami przekazanymi przez prokuraturę w piśmie do KRS – akt oskarżenia obejmuje czyny związane z art. 270 kodeksu karnego.

 Przypomnijmy:

Rozdział XXXIV Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów

Art. 270. § 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wypełnia blankiet, opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo takiego dokumentu używa.

§ 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Proces Ewy M. rozpocznie się pod koniec września.

Będziemy obserwować bacznie rozwój procesu karnego oraz informować o jego postępach.

 Ps. Równocześnie zwracamy uwagę, iż szanujemy stosowaną w prawie zasadę domniemania niewinności według której każda osoba jest niewinna wobec przedstawianych jej zarzutów, dopóki wina nie zostanie jej udowodniona. Nie przesądzamy zatem o ewentualnej winie oskarżonej Ewy M. ze Stowarzyszenia GSzZ.

„Cel mistyfikacji Ewy Małysiak w Galicyjskiej Szkole Zdrowia”

Publikujemy link do kolejnego już artykułu dotyczącego działalności byłej prezes Galicyjskiej Szkoły Zdrowia – Ewy Małysiak.

Ujawnione są w nim działania mające na celu podstępną zmianę zarządu Stowarzyszenia.

Pełny tekst publikacji dostępny na witrynie: http://www.ekspedyt.org

Link do kopii publikacji w pliku pdf: link

Potwierdzenie przez KRS BRAKU Zarządu w GSzZ

W dniu 04.12.2012 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia – Wydział XI Gospodarczy KRS w piśmie sygnatura nr KRS XI 460 – 2103/12/S potwierdził, iż w chwili obecnej Stowarzyszenie Galicyjska Szkoła Zdrowia nie posiada Zarządu zdolnego do działań prawnych z powodu ” braku możliwości wskazania osób uprawnionych ani zobowiązanych do składania oświadczeń woli imieniem Stowarzyszenia.”

Tym samym potwierdza informacje zawarte już wcześniej na naszej witrynie, iż osoby które w chwili obecnej występują jako Zarząd oraz podpisują dokumenty w imieniu Stowarzyszenia robią to bezprawnie.

Poniżej publikujemy skan pisma z KRS oraz oryginał zapytania w tej kwestii.

Skan_001_krs_dane

Pismo zapytanie – KRS pismo o zarząd_kom_2

„…ciąg dalszy przestępstw P. Ewy Małysiak…”

W internetowym wydaniu serwisu „Nowy Ekran” pojawił się kolejny już artykuł  dotyczący przestępczej działalności byłej Pani Prezes Stowarzyszenia Galicyjska Szkoła Zdrowia – Ewie Małysiak.

Artykuł zawiera również materiały źródłowe oraz kopie dokumentów potwierdzających liczne nieprawidłowości.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z tym artykułem i wyrażenie swojej opinii.

Wciąż czekamy na zgłoszenia osób poszkodowanych przez Stowarzyszenie GSzZ oraz byłą p. prezes. Uprzejmie prosimy o kontakt – pomoc@gszz.eu

Kopia artykułu w pliku pdf – link

Ogłoszenie dotyczące wykreślenia GSzZ z listy OPP

W dniu 5 grudnia 2012r. w Internetowym serwisie Monitora Sądowego i Gospodarczego opublikowane zostało ogłoszenie dotyczące wykreślenia Stowarzyszenia Galicyjska Szkoła Zdrowia statusu Organizacji Pożytku Publicznego.

Rocznik 2012 -  Numer 236/2012 (4101) z 5 grudnia 2012 r. – Pozycja 264443

Równocześnie na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Krakowie z zapisów Krajowego Rejestru Sądowego wykreślona została informacja o działalności statutowej GSzZ polegającej na: „DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA W ZAKRESIE: -PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY, -ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU PATOLOGII WŚRÓD MŁODZIEŻY. PROWADZENIE CYKLICZNYCH WYKŁADÓW POD NAZWĄ /MAGISTRACKIE LEKCJE ZDROWIA/”.

Pozostaje mieć nadzieje, że informacja ta dotrze do wszystkich zainteresowanych.

Link do publikacji IMSiG: wpis pozycja 264443

„Ewa Małysiak- własna pomysłowość, czy międzynarodowy spisek?”

W internetowym wydaniu serwisu „Nowy Ekran” ukazał się niezwykle interesujący artykuł o działalności byłej Pani Prezes Stowarzyszenia Galicyjska Szkoła Zdrowia – Ewie Małysiak.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z tym artykułem i wyrażenie swojej opinii.

Wciąż czekamy na zgłoszenia osób poszkodowanych przez Stowarzyszenie GSzZ oraz byłą p. prezes. Uprzejmie prosimy o kontakt – pomoc@gszz.eu

Kopia artykułu w pliku pdf - link

Ps. Autor niniejszego wpisu nie odpowiada za treści przedstawione w serwisie Nowy Ekran.  Prezentowany w linku artykuł zawiera wyłącznie opinie autora publikacji.